Cảm nghĩ của các học viên

Huỳnh Văn Âu :   Sau quá trình học tập tại trung tâm guitar grace music trong khoảng thời gian 3 tháng mình học hỏi được rất nhiều điều bổ Continue Reading →

Cách Phân Biệt Các Loại Đàn Guitar – Guitar Ân Điển

Cách Phân Biệt Các Loại Đàn Guitar – Guitar Ân Điển Guitar Ân Điển thấy thời gian qua có nhiều bạn đến hỏi  cách phân biệt đàn như thế nào, Continue Reading →