Trang Chủ
5 (13) votes

Trung tâm Âm Nhạc Ân Điển ngay từ khi ra đời đã khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng những người yêu nhạc về một Trung tâm Âm nhạc giảng dạy chất lượng, chăm sóc học viên nhiệt tình, tâm huyết, đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của học viên và hiện nay đã trở thành thương hiệu Uy tín hàng đầu trong lĩnh vực giảng dạy Âm nhạc cho mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp.

Các Khóa Học

Khóa Guitar Thiếu Nhi

Xem thêm

Guitar Đệm Hát Căn Bản
Quyển 1

Xem Thêm

Guitar Đệm Hát Căn Bản
Quyển 2

Xem thêm

Piano Độc Tấu

Xem thêm

Piano Đệm Hát 

Xem Thêm

Ukulele Đệm Hát

Xem thêm

Organ Cơ Bản

Xem Thêm

Trống Jazz Cơ Bản

Xem Thêm

Đội Ngũ Giáo Viên

Nguyên Thanh Hùng
Giáo Viên Guitar

“Đừng để sự tự ti giết chết con người nghệ thuật trong bạn “

Nguyễn Công Thiện
Giáo Viên Guitar

“Âm Nhạc là món quà đến từ Thượng Đế”

Cảm Nhận Của Học Viên

Facebook Comments