GHD-001A

  2.500.000  1.800.000 

  Mặt top: gỗ thông
  Chỉ kè: gỗ lồng mức, kè lưng và hông cá tính, đẳng cấp!
  Lưng và hông:  gỗ hồng đào nguyên tấm
  Công nghệ làm nan: chữ X
  Đàn có ty chỉnh cần 2 chiều.
  Khóa đàn: Khóa đúc trắng
  Dây : Alice 406
  Đây là dòng guitar dành cho các bạn chơi đệm hay hay fingerstyle đều tốt.

  Category:
  Facebook