Guitar Acoustic Morris W-15

3.800.000  3.400.000 

Đàn có ty chỉnh cần 2 chiều.
Khóa đàn: Khóa chính hãng morris
Dây : Alice 406

còn 1 hàng

Facebook