Tiến Huỳnh

Tiến Huỳnh
Đánh Giá Bài Viết

Sau một thời gian học tôi rất thích tác phong làm việc của các Thầy ở trung tâm ( vui vẻ, nhiệt tình…), điều này giúp cho học viên thoải mái khi tiếp thu đặc biệt đối với những bạn đã đi làm như tôi. Đó là những cảm nhận của tôi sau một thời gian học guitar tại trung tâm.

Facebook Comments