Trần Thảo

Trần Thảo
Đánh Giá Bài Viết

Trung tâm có rất nhiều giờ học để mọi người có thể sắp xếp sao cho thuận tiện. Giảng viên vừa đông vừa nhiệt tình. Nói chung là không lo không có người chỉ dẫn. Chỉ lo là có đủ sức học mà thôi.

Facebook Comments