Âm giai Đô Trưởng

ÂM GIAI ĐÔ TRƯỞNG

Âm giai hay gam (tiếng Anh: scale, tiếng Pháp: gamme) là một dãy các nốt nhạc theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Theo hệ thống bình quân thì quãng 8 được chia đều thành 12 nốt nhạc. Âm giai là chuỗi những nốt nhạc được tuyển chọn từ 12 nốt này. Mỗi nốt nhạc này được gọi là một bậc. Mỗi bậc đều có tên riêng, nhưng thông thường được ký hiệu bằng chữ số La Mã.
Có 5 loại âm giai cơ bản:

  • Diatonic scale: Âm giai có 7 nốt trong đó có chứa âm giai trưởng và thứ.
  • Chromatic scale: Âm giai gồm các nốt cách nhau nửa cung (chromatic)
  • Major scale: Âm giai trưởng có 7 nốt
  • Minor scale: Âm giai thứ có 7 nốt
  • Pentatonic scale: Âm giai ngũ cung chỉ có 5 nốt
  1. Công thức:

Âm giai trưởng gồm 7 note, C-D-E-F-G-A-B-C, ta có công thức: I(C)-II(D)-III(E)-IV(F)-V(G)-VI(A)-VII(B)-I(C), ta thấy bậc III(E)-IV(F) cách nhau NỬA CUNG và bậc VII(B)-I(C) cũng cách nhau NỬA CUNG. Lưu ý vị trí số 3 và số 7 (Mẹo để nhớ).
Nếu bạn muốn bất đầu từ một note bất kỳ nào để xây dựng âm giai trưởng thì cứ áp dụng theo công thức sau để xây dựng âm giai:
C – D – E – F – G – A – B – C (Thực chất chỉ là 7 note nhưng + thêm note C sau B để thành 1 Octave = Quãng 8)
W W H W W W H 
W: viết tắt của Whole có nghĩa là 1 cung
H: Viết tắt của Half có nghĩa là nửa cung
Trong đó 1 cung = 2 ngăn trên cần đàn, nửa cung = 1 ngăn trên cần đàn)
Vậy tập hợp của 7 nốt có cao độ chênh nhau theo thứ tự W W H W W W H thì gọi đó là thang âm/âm giai trưởng. Nốt đầu tiên của tập hợp là nốt C thì được xác định là nốt đại diện cho thang âm đó. ở ví dụ trên ta có thang âm C trưởng vì nốt C là nốt đầu tiên và cấu tạo của 7 nốt được sắp xếp theo thứ tự :
W W H W W W H.
Thực Hành:
Chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng âm giai C trưởng :
+ Chúng ta đã có công thức của Âm Giai Trưởng : W W h W W W h

+ Để xây dựng Âm giai Đô Trưởng chúng ta sẽ bắt đầu từ C :

+ Từ note C (đô) chúng ta sẽ tiến lên 1 cung đến note D (rê)

+ Từ note D (rê) ta lại tiếp tục tiến lên 1 cung đến note E (mi)

+ Từ note E ta sẽ tiến lên nữa cung (vì đến phần Haft trong công thức ) đến note F

+ Từ note F chúng ta tiến 1 cung đến note G (sol)

+ Từ note G chúng ta tiến 1 cung đến note A (la)

+ Từ note A chúng ta tiến 1 cung đến note B (si)

+ Từ note B chúng ta tiến nữa cung đến note C (đô)

Cuối cùng chúng ta đã hoàn thành âm giai Đô trưởng dựa trên công thức :
W W h W W W h

Cách chúng ta sẽ áp dụng Âm Giai Đô Trưởng trên guitar :
Thế thứ 1:

Còn Tiếp !!
                                                                                                                                     ADNews

Facebook Comments
Call Now Button0907714120